czwartek, 1 stycznia 2015

Kreatywne porządki

Mamy wybraną listę idiomów: zwroty występujące tylko w języku polskim lub niemieckim oraz takie, które w wyniku styku dwóch kultur są obecne w obydwóch. Co dalej?
Uczniowie w grupach pracują nad wybranymi idiomami. Tworzą zadania multimedialne (łączenie odpowiedników idiomów polskich i niemieckich, krzyżówka), grafiki, opracowują konteksty językowe.
W przygotowaniu jest scenariusz nagrań z krótkimi scenkami, przybliżającymi znaczenie danego idiomu.
grafika edytowana w aplikacji  pizap; kolaż prac

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz